En compliment de la llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l'entitat amb Raó Social informa que és el titular d'aquesta pàgina web. Tot seguit, es detallen les dades de l'entitat:

Raó Social: BLANCHER CAPDEVILA PUJOL. SA.
CIF: A08104838
Adreça: Pl. Pont Romà, 08770 St.Sadurní d'Anoia (Barcelona) Espanya
Telèfon: +34 938 183 286
E-mail: blancher@blancher.es

Aquest avís legal regula l'ús del Lloc web: www.blancher.es

PROTECCIÓ DE CONTINGUT

BLANCHER CAPDEVILA PUJOL SA és el titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrials de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol merament enunciatiu, tots els elements que conformen l'aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials del lloc web: marques, logotips, combinacions de colors, noms comercials, textos, imatges, gràfics, diagrames, vídeos, bases de dades, programari, estructura, codis, etc.).

L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial d'aquest lloc web. I, en cap cas, l'accés al lloc web implica algun tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets per part dels titulars, llevat que s'estableixi expressament el contrari i sempre que se'n faci referència explícita a BLANCHER CAPDEVILA PUJOL SA i en la seva titularitat. Aquests termes i condicions dús del Lloc web no confereixen als usuaris cap altre dret dutilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc web i/o dels seus continguts diferent dels aquí expressament previstos.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la llei de propietat intel·lectual, queda totalment prohibit la seva total o parcial reproducció, distribució i/o comunicació del contingut d'aquest lloc web, amb fins comercials o lucratius en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, així com la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol acte dexplotació del Lloc web, sense lautorització de BLANCHER CAPDEVILA PUJOL SA.

Sense perjudici de tot l'esmentat anteriorment, si l'usuari o una tercera estima que algun contingut del Lloc web pot vulnerar els drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem que ens ho faci saber tan aviat com es pugui.

ACCÉS I ÚS DELS USUARIS

Tant l'accés al Lloc web com l'ús no consentit que es pugui fer de la informació continguda a la pàgina és exclusivament responsabilitat de qui ho fa.

L'Usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del Lloc web de conformitat amb les condicions, les termes i les polítiques vigents, amb la normativa d'aplicació i amb els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

La reproducció, emmagatzematge i difusió del contingut web o qualsevol altre ús que tingui finalitat pública o comercial queda rotundament prohibida sense el consentiment previ per escrit del titular del Lloc web i amb l'explícita referència a BLANCHER CAPDEVILA PUJOL SA ia la seva titularitat.

L'usuari s'abstindrà d'utilitzar els continguts del Lloc web amb fins o efectes il·lícits, prohibits o contraris als establerts aquí, lesius dels drets i interessos de BLANCHER CAPDEVILA PUJOL SA, de la resta d'usuaris, de tercers o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar aquest Lloc web o impedir la utilització normal o el fet de gaudir per part dels usuaris.

CONTINGUT WEB I ENLLAÇOS

En aquest lloc web es poden utilitzar “links” o enllaços a pàgines web de tercers. BLANCHER CAPDEVILA PUJOL SA no assumeix cap responsabilitat del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol pàgina web a què es pugui accedir des d'aquest lloc web. La presència d'enllaços al lloc web de BLANCHER CAPDEVILA PUJOL SA té una finalitat merament informativa i en cap cas no suposa un suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests, per la qual cosa l'usuari interessat accedeix sota la seva única responsabilitat.

No es garanteix l'absència de virus o altres elements en els continguts enllaçats que puguin causar anys o alteracions al sistema informàtic, documents electrònics oa les fitxes dels usuaris d'aquest lloc web. En conseqüència, s'eximeix BLANCHER CAPDEVILA PUJOL SA, col·laboradors, socis, treballadors o representants de tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que puguin ocasionar aquests elements descrits amb anterioritat als usuaris oa tercers.

XARXES SOCIALS

BLANCHER CAPDEVILA PUJOL SA pot ser present a les xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores de les xarxes socials i/o interactuen a través de qualsevol venir o acció de connexió a les xarxes socials de les pàgines oficials de BLANCHER CAPDEVILA PUJOL SA es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions dús, polítiques de privadesa i normatives daccés que pertanyin a la xarxa social que sigui procedent en cada cas i acceptades prèviament per lusuari.

BLANCHER CAPDEVILA PUJOL SA tractarà les vostres dades per tal d'administrar correctament la vostra presència a la xarxa social, informant-ho d'activitats, productes o serveis que BLANCHER CAPDEVILA PUJOL SA ofereixi, així com qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

BLANCHER CAPDEVILA PUJOL SA es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional o internacional, que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, homòfobs, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública, la vida privada, la protecció del consumidor, els drets de propietat intel·lectual i industrial o que, segons la seva opinió, no siguin adequats per publicar-los. Tot i això, cal tenir en compte que BLANCHER CAPDEVILA PUJOL SA no serà responsable de les opinions i comentaris publicats pels usuaris a través dels seus fòrums, xats, o altres eines o xarxes de participació.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Tots aquells usuaris que facilitin les vostres dades a través del lloc web tindran el dret d'accés, rectificació, suspensió, portabilitat, limitació del tractament i oposició al tractament de les vostres dades tal com reconeix el Reglament General de Protecció de dades (679/2016), sense cap oposició, així com el dret a revocar el consentiment prestat per cessió de les seves dades. Els drets esmentats podran ser exercits per escrit, al domicili del titular del lloc web facilitat a lapartat I daquest avís (Avís Legal).

Les dades de caràcter personal que s'obtinguin a través del Lloc web tindran la protecció necessària per tal d'evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat.

MODIFICACIÓ I DRET D'EXCLUSIÓ

BLANCHER CAPDEVILA PUJOL SA es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar sense previ avís qualsevol informació, contingut o enllaç que apareix al vostre lloc web, així com la forma que aquests apareixen presentats o localitzats.

BLANCHER CAPDEVILA PUJOL SA es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal i/o serveis oferts sense necessitat de previ avís a aquells usuaris que no compleixin les presents Condicions Generals d'ús.

MODIFICACIÓ DE TERMES I CONDICIONS D'ÚS, POLÍTIQUES DE PRIVACITAT I DE PROTECCIÓ DE DADES.

BLANCHER CAPDEVILA PUJOL SA es reserva el dret a modificar en qualsevol moment i sense previ avís les presents condicions, termes i polítiques de privadesa per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials això com les modificacions o pràctiques de l'indústria, amb l'obligació per part de l'usuari de consultar periòdicament aquestes condicions, termes i polítiques per tal de comprovar l'existència de canvis, prenent com a referència la data de la darrera actualització.

La vigència de les condicions, termes i polítiques esmentades aniran en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que, degudament publicades, siguin modificades per altres.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ

Les relacions entre BLANCHER CAPDEVILA PUJOL SA i l'usuari es regiran per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà a jutjats i tribunals.